Slægterne Led, Eriksen, Brander og Dankelev

Fra Borbjerg sogn, Hjerm herred
Udgangspunktet for mine undersøgelser er mine bedsteforældre på min mors side:

 


Maren Jespersen Brødbæk og Jeppe Jensen Led

Slægtstræer i 4 generationner efter oldeforældre:

Over Brødbæk

Led

og på min fars side:

 


Jens Marinus Eriksen og Maren Sørensen

Slægtstræer i 4 generationner efter oldeforældre:

Eriksen

Neder Brødbæk

Min mormor og farmor har fælles aner på Øster Hedegaard i Handbjerg sogn. Flere linier kan følges tilbage til 1600-tallet bl.a. til: Jøs Madsen, Christen på Closter, den sidste bondebirkefoged og en rytterbonde i på Damgaard i Borbjerg sogn.

Såvel min mormors som min farmors aner er gårdmandsfamilier og tidligere fæstere, hvilket gør det relativt let at finde dem i arkiver tilbage til de gamle amts- og godsarkiver.

Det bemærkes, at såvel på min mormors som på min farmors side benyttes navnet Brødbæk, hvilket skyldes at de to slægter i en længere periode var naboer på gårdene henholdsvis "Over Brødbæk" og "Neder Brødbæk".

I kirkebøger og folketællinger kan min fars aner følges tilbage til husmand uden jord og daglejer Michel Larsen, født ca. 1760 og dennes kone Anne Christensdatter, født ca. 1761. De er i folketællingen fra 1801 registreret som bosidende i Ugle By, Odby sogn, Refs herred, Thisted amt, dvs. i Thyholm.

Min morfars aner er fundet tilbage til Jens Sørensen (Skrædder) Lehd født 1739 i Lyby sogn i Salling og Mette Christensdatter Grand, født 1739. Jens´ far var formentlig Søren Nessum Skrædder født 1709 i Nissum som søn af Jens Skrædder i Nissum.

Navnet Led blev officielt bevilget Jeppe Jensen og hans ældre bror Jens Peter Jensen i 1905.

Jeg har 6 onkler og fastre på min fars side og 9 onkler og mostre på min mors side. Dertil kommer 30 fætre og kusiner og deres efterkommere, samt mine 2 brødres og egne efterkommere.

Det således beskrevne slægtsprincip er også grundlaget for undersøgelser af min hustrus slægt, "Hanningerne" i Brander og Larsen familierne samt familierne Dankelev og Sørensen fra Østsjælland. Derved er alle anelinier til mine børn taget med.

Fra Han herred

Udgangspunktet for Brander-linen er:


Kristine Larsen og Peder Christiansen Brander

Slægtstræer i 4 generationner efter oldeforældre:

Larsen

Brander

Med stor sandsynlighed kan en anelinie følges tilbage til 1400 tallet til lavadelsmanden Anders Griis på Slettegaard i Vester Han herred.

Navnet Brander blev officielt bevilget familien 27.10.1905 ved Carl Christian Pedersen (Brander), gårdejer i Klithuse, samt dennes søn, Christian Klitgaard Pedersen (Brander).

Navnet stammer fra Carl Christians farmor, Kirsten Pedersdatter, der først var gift med Morten Braner, kaldet Morten Braner af Klitten. Da Kirsten efter Mortens død blev gift igen, kaldtes hendes 2. mand, Christjan Pedersen, tillige Braner eller Brander, sandsynligvis fordi han også "overtager" Mortens ejendom i Klitten (Klithuse).

I følge familietraditionen er Søren Brander i Johan Skjolborgs roman "En Stridsmand" et billede af slægtens tidlige vilkår i Klithuse i Tranum sogn, muligvis med Morten Braner som model. Det stemmer godt overens med at Johan Skjolborg fra 1898 var enelærer i Koldmose i Tranum sogn, og der lært om livsbetingelserne i det barske klitsogn. Brander-slægten stammer i flere generationer fra en klitejendom i Klithuse.

I Larsen-linien kan anerne kan følges tilbage til 1500-tallet, hvor de levede i egnen omkring Lien og Pårup i Øster Han herred. Ældste sandsynlige ane er Peder Jensen på Lien. Han er ca. 1500 registreret som den ældste beboer af gården.

En del var gift flere gange. Rekorden har dog Christen Graversen (1712-1777) fra Mellemmølle i Lerup sogn. Han var gift hele 5 gange og havde 17 børn, som dog ikke alle blev voksne. Efter 3. ægteskab giftede han sig med afdøde kones 5 år yngre søster. Sidste ægteskab var med den 38 år yngre Maren Nielsdatter, som han dog ikke overlevede. Hun giftede sig igen samme år som Christen døde.

En morbroder til Kristine Larsen, Johan Christensen, udvandrer i 1884 til Pensylvania i USA. I 1909 udvandrer en fætter, Karl Christensen, til Nebraska og i 1922 udvandrer en kusine, Marie Katrine Pedersen, til South Dakota. Der er kontakt til flere efterkommere i USA

Fra Slesvig til Østsjælland
Dankelev-linien tager udgangspunkt i:

 


Boline Margrete Sørensen og Karl Ferdinand Dankelev

Slægtstræer i 4 generationner efter oldeforældre:

Sørensen

Dankelev

Aner kan følges tilbage til Otto Henrich Danklef , der var "Hollænder i Mühlenbruch" i Slesvig. Hans søn, Jacob Henrich Dankel er født 1738 i Holsten og gift 22. april 1794 i Preetz Stadtkirche, Rethvith, Holsten.

Jacob Henrich, der er tip3oldefar til min hustru, indvandrede til Danmark, hvor han ernærede sig som "Hollænder" (mejerist) på Tryggevælde Gård ved Karise.

Dankelev'erne fortsætter på denne egn, hovedsageligt i Bjæverskov herred. I 1925 tager min hustrus morfar, Karl Ferdinand Dankelev, til København og bliver i 1925 karetmager ved DSB.

Karl Ferdinand bliver i 1920 gift med Boline Margrete Sørensen, datter af Peder Sørensen og Thomassine Nikoline Margrethe Jensen fra Merløse Herred på Midtsjælland, hvor slægten kan følges generationer tilbage.

Bolines farbrødre udvandrer i 1890'erne til USA og i perioden 1911-26 følger Bolines brødre efter.

En anden spændende anelinie går tilbage til de fynske adelsslægter Mulerne og Kotterne i 1300-tallet.

Der er 6 onkler og 3 fastre samt 23 fætre og kusiner på min hustrus fars side og 2 mostre på mors side. Dertil kommer 5 søskende til min hustru.

 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail