SlægtenMinder fra Borbjerg sogn fortalt af de lokale
- og undertegnede

 Hogagerbogen        Saustrp Skave Trabjerg
Bøgerne bestilles på T@fleng.net
200.- kr. 
+ evt. porto.Bogen kan rekvireres her
Klik

             

      

Navne/Names

Steder/Places

Nyt/News

 

Dynamiske anetavler, Eriksen

 

Dynamiske anetavler, Brander

 

Udvandrede/Emigrated


Denne hjemmeside registrerer og beskriver som udgangspunkt  mine og min hustrus aner samt en række efterkommere til disse.

 

Jeg startede dette projekt i 2001 og var i den heldige situation, at flere personer i de forskellige slægter interesserede sig for emnet. Ved at sammenstille deres registreringer og supplere med oplysninger jeg kunne hente hos nulevende personer og ved mange timers søgning i arkivernes originale kilder. 

Den imponerende udvikling, der siden er sket - verden over - med udvikling af IT-teknologi, digitalisering af materale og udvikling af software til søgning og behandling af relevante oplysninger, gør det nu muligt at arbejde anderledes effektivt og at sammensætte et omfangsrigt og godt dækkende billede af slægterne og familiernes rødder.

 

Krydscheck af oplysninger, kritisk vurdering af kilder og såvidt muligt verificering i originale kilder, samt almindelig sund fornuft gør, at jeg selv finder, at oplysningerne her er rimeligt pålidelige.

 

Har du tilføjelser eller rettelser at foreslå til oplysningerne så send en mail, skriv eller ring til mig.

 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail