Brander-slægten fra Klithuse
i Tranum sogn


Klik på kortet Tydeligere kort
Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs kort 1791
Copyright, Kort & Matrikelstyrelsen.

Brander-slægten findes i 1800-tallet i Klithuse i Tranum sogn, hvor slægtsnavnet omkring 1806 introduceres i slægten gennem giftermål, jf. nedenfor.

 

 

Brander-navnet

Navnet Brander, Braner eller Brahner kan foreløbigt i kirkebøger og folketællinger spores tilbage til Peder Michelsen Brahner, der bliver født ca. 1691 formentlig i Tranum sogn. Han dør 1776 som 85 årig i Tranum sogn.

1752. Dom Misericordia (2. søndag efter Påske = 16. april).
Peder Brahner og Hustrues Karen Sørensdatters Barn i Klitten døbt og kaldet Morten. Fadderne: Christen Christensens Hustrue i Klitten bar ham, Anders Povelsen, Niels Lausens Hustrue i Klitten. Dom. Trin. (Trinitatis søndag): Moderen introd.

1776. Jun 2. Morten Braner og Johanne JensDatter copulerede efter foregående Trolovelse.

Folketællingen i 1787 viser følgende:
Hjoerring, Øster Han, Tranum, Klithuse Bye
Morten Pedersen 35 Gift Hosbond Bonde og Huusbeboer
Anne Justdatter 51 Gift Mad Moder
Maren Mortensdatter, 10, en Datter,
Peder Mortensen, 8, en Søn,

 

Folketælling 1801.

Hjørring, Øster Han, Tranum, Klithuse By,,, 13,
Morten Pedersen, 49, Gift, Husbonde, Husmand med jord,
Johanne Justsdatter, 66, Gift, Hans kone, ,
Maren Pedersdatter, 25, Ugift, Deres barn, ,
Peder Mortensen, 22, Ugift, Deres barn, Sølimit,


Sølimit, søelimit.
1. Distrikt, i hvilket der udskrives værnepligtigt mandskab til marinen.
2. Person, i en sølimit der var indskrevet i sørullen og pligtig til tjeneste i marinen. Undertiden i videre anvendelse om person der bor ved havet.

Visse kystområder i Aalborg stift samt andre steder i landet blev 1733 udlagt som sølimitdistrikter, hvis beboere (af bondestand) blev fritaget for tjeneste i hæren. Til gengæld skulle de gøre tjeneste i flåden efter behov.

 

Mortens kone, Johanne Justsdatter, dør 4 marts 1801 og Morten gifter sig allerede den 7 juni samme år med Kirsten Kielsdatter fra Lørsted. I følge kirkebogen dør Morten Braners Kone i Klithuse uforløst i barsel, 44 år gammel, den 5 september 1802.

 

Den 14 november 1802 noteres det i kirkebogen:
Ægteviede Morten Pedersen Braner i Klithuse og Kirsten Pedersdatter i Bratberg. Forlovere: Christen Pedersen i Klithuse og Christen Bentsen i Bratberg.

 

 

Brander-slægten

Morten dør 16 januar 1805, 52 år gammel, og den 10 oktober 1806 gifter Kirsten sig med Christian Pedersen. af Slette, Hjortdal sogn. Forlovere ved vielsen: Christen Pedersen i Slette og Søren Pedersen i Bratberg.

Morten var fæstebonde under herremanden på Bratskov mv. Efter Mortens død køber hans kone Kirsten den ejendom, hvor Morten var fæstet, af herremanden Ole Tønder Lange for 600 Rigsdaler (Rd). Hun skal ved købet i 1806 betale 100 Rd. og i 1809 betale de resterende 500 Rd. I 1809 låner Kirstens nye mand, Christian, 400 Rd., der sikkert skal bruges til afvikling af gælden til herremanden. Kirsten får i 1809 skøde på ejendommen efter at have betalt den samlede købspris på 600 Rd og en forrentning på 4 pct. årligt af de 500 Rd.
Købekontrakt, skøde og Christians lånedokument, der samlet tinglyses i 1809, kan ses her.

 

Braner-navnet knyttes nu til Kirstens 2. mand, Christian Pedersen, sikkert fordi han overtager Mortens ejendom. Han bliver således slægtens ældste bærer af Brander-navnet.

 
                   1 Christjan Pedersen Braner 1773-1851
                      2 Peder Christiansen Brander 1813-1891
                         3 Carl Christian Pedersen Brander 1845-1908
                            4 Peder Christiansen Brander 1884-1945
                               5 Karl Christian Pedersen Brander 1920-1975
                                 

Christian Pedersen var født i Hjortdal sogn, hvor hans far, farfar og oldefar var fæstere under Slettegaard.

På Matrikelkortet over Klithuse fra 1812-1860 er Christen Pedersen anført som ejer af matrikel nr. 127. I den tilhørende matrikelprotokol anføres ejeren som Christian Pedersen Brander. Den samlede ejendom består af matr. 127 samt et par lodder i Nymosen og i Koldmosen og udgør i alt 1.547.930 kvadratalen, hvilket svarer til godt 110 tønder land eller 61 ha. Hartkornet er efter 1842-matriklen opgjort til 6sk 3fk 1 3/4alb.

22 August 1813 får Christian Pedersen og Hustru i Klitten en Søn, Peder. Søren Laursens Hustru i Klitten bar ham. Testes: Cristen Sørensen, Niels Møller, Mads K? og Christen Laurs Kone, alle af Klithuse. Moderen introduceret den 12. Sept.

Folketællng 1834. Hjørring, Øster Han, Tranum, Klithuse , , et Huus, 6,
Christian Pedersen, 60, Gift, Huusmand,
Kirsten PedersDatter, 53, Gift, hans Kone
Mette Christiansdatter, 16, Ugift, deres barn
Ane Marie Christiansdatter, Ane Marie Christiansdatter, 9, Ugift, deres barn
Maren ? Simonsdatter, 4, Ugift, i Barns sted

Peder, der i 1834 må være 20 år, er ikke tilstede her. Sandsynligvis er han ude at tjene et andet sted.

Den 25 Februar 1836 bliver Christian Pedersen født af Johanne Christensdatter, Indsider Kone i Bratbierg. Udlagt Barnefader er Peder Christiansen, Ungkarl hos Forældrene i Kithuse. Faddere: Pigen Maren Christjansdatter, tjenestegørende på Nørre Skovsgaard, Cresten Sands Kone paa ??, Cresten Sand af ibid. Jens Crestensen af Nørre Skovsgaard. Niels Crestensen Sand tjenende Degnen i Brovst.
Mon ikke Christian Pedersen er plejebarnet i folketællingen 1845?
Johanne Christensdatter er det indtil videre ikke lykkedes at finde mere om.

Peder bliver den 28 dec. 1839 i Kettrup kirke blevet viet til Christiane Christensdatter, der på det tidspunkt tjener som Amme paa Skjerpinggaard. Hun rejser 1 maj 1840 fra Skjerpinggaard i Kettrup sogn til Tranum sogn.

Folketælling 1840. Hjørring, Øster Han, Tranum, Klithuse , , et Huus, 6,
Christian Pedersen, 66, Gift, Huusmand, Lever af sin jord
Kirsten Peders Datter, 59, Gift, hans Kone
Peder Christiansen, 27, Gift, hans Kone lever fraværende
Mette Christiansdatter, 21, Ugift, deres barn
Ane Marie Christiansdatter, 15, Ugift, deres barn

Den 19 Juni 1840 fødes Amalie Marie Pedersdatter. Døbt i Kirken 5 Juli 1840. Datter af Peder Christjansen og Christiane CrestensDatter, Insidere i Klithuse. Faddere: Johanne Marie Christensdatter, tjenende på Tranum Strandgaard, Pigen Mette Christensdatter tjenende i ? Christian Pedersen ? af Klithuse, Rasmus Christensen af ?, Gregers Christensen af Brovst

Den 12 februar 1842 bliver der skiftet efter Christian Pedersen og Kirsten Pedersdatter. Sønnen Peder Christiansen får skøde på ejendommen, matr. 127, der oprettes aftægtskontrakt for forældrene og Peders Søskende får hver et pengebeløb. Den samlede sag kan ses her.

Folketælling 1845. Hjørring, Øster Han, Tranum, Klithuse Bye,, gaard, 9,
Peder Christensen, 32, Gift, gaardmand, her i sognet
Christiane Christensdatter, 35, Gift, hans kone, Hillerslev sogn
Amalie Marie Pedersdatter, 5, Ugift, deres datter, her i sognet
Christian Pedersen, 9, Ugift, deres pleiebarn i søns sted (Peders barn ?), her i sognet
Maren Kjerstine Sørensdatter, 30, Ugift, tjenestepige, Hauerslev sogn
Christen Pedersen, 71, Gift, aftægtsmand, Hjortdals sogn
Kjersten Pedersdatter, 64, Gift, hans kone, her i sognet
Ane Marie Christensdatter, 20, Ugift, deres datter, skræder, her i sognet
Johanne Christensdatter, 29, Ugift, deres datter, her i sognet
Kjersten Jensen, 1, Ugift, hendes datter, her i sognet

Kirkebog Tranum sogn.

18 October 1845. Carl Christian Pedersen. Født på Sølimitstedet No. 6. Døbt i Kirken den 16 Novb. 1845. Søn af Boelsmand i Klithuse Peder Christiansen og Hustru Christiane Christensdatter. Faddere: Rasmus Christoffersens Kone af Brovst - Pigen Ane Marie Christensdatter - Peder Nielsen - Mikkel Christen Thomsen, alle af Klithuse. Gregers Christensen af Brovst.

Christen (el.Christian) Pedersen dør som aftægtsmand 17 oktober 1850.

Folketælling 1850, Øster Han herred, Tranum sogn, Klithuse
Peder Christiansen, 36, gift, født i sognet, husfader
Christiane Christensdatter, 40, Gift, født i Hillerslev sogn, hans kone,
Christian Pedersen, 14, Ugift, født i sognet, deres barn (plejebarn)
Amalie Marie Pedersdatter, 10, Ugift, født i sognet, deres barn
Carl Christian Pedersen, Ugift, født i sognet, deres barn
Mette Marie Christensdatter, 19, ugift, født i sognet, tjenestepige

Folketælling 1855, Øster Han herred, Tranum sogn, Klithuse Bye, 34, en gaard
Peder Christian Christiansen, 42, gift, født i sognet, Gaardmand, husfader
Christiane Christensdatter, 45, Gift, født i Hillerslev sogn, hans kone,
Christian Pedersen, 19, Ugift, født i sognet, deres barn (Peders barn ?)
Amalie Marie Pedersdatter, 15, Ugift, født i sognet, deres barn
Carl Christian Pedersen, 10, Ugift, født i sognet, deres barn
Inger Marie Andersdatter, 9, Ugift, født i sognet, antaget som pleiedatter
Kirsten PedersDatter, 76, Enke, født i sognet, Aftægt, Kone med Gaard,

Folketælling 1860, Øster Han herred, Tranum sogn, Klithuse Bye, 27, en gaard
Peder Christian Christiansen, 47, gift, født i sognet, Gaardmand og husfader
Christiane Christensen, 50, Gift, født i Hillerslev sogn, Thisted amt, hans kone,
Christian Pedersen, 24, Ugift, født i sognet, deres barn
Amalie Marie Pedersdatter, 20, Ugift, født i sognet, deres barn
Carl Christian Pedersen, 15, Ugift, født i sognet, deres barn
Kirsten Pedersen, 80, Enke, født i sognet, Aftægtskone med Gaarden

Folketælling 1870, Øster Han herred, Tranum sogn, Klithuse Bye, Gaard
Peder Christiansen, M, 56, gift, født i Tranum sogn, Huusfader, Jordbruger,
Christiane ChristensDatter, K, 59, Gift, født i Hillerslev sogn, Thisted amt, Huusmoder,
Amalie Marie Pedersdatter, K, 30, Ugift, født i Tranum sogn, Datter, Legemoder?
Christen Jensen Christensen, M, u.1aar, Ugift, do., Søn (Amalies søn)
Maren LarsDatter, K, 34, Ugift, do., (Sted-)Datter
Laura Sørensen, K, 19, Ugift, født i Hauerslev sogn, Tjenestepige
Karen Kirstine Jensen, K, 14, Ugift, født i Tranum sogn, Tjenestepige
Lars Peter Rasmusen, M, 16 Ugift, født i Tranum sogn, Tjenestedreng
Giertrud Marie Sørensen, K, 20, Ugift, født i Svendstrup sogn, ?

Amalie bliver gift 16 Juli 1869, men opholder sig ved Christens fødsel hos forældrene i Klithuse.

Ungkarl Carl Christian Pedersen, Søn af Gaardejer Peder Christiansen og Hustru Christiane Christensdatter af Klithuse, 26 Aar gammel, og Pigen Ane Dorthea Andersen, Datter af Hmd. Anders Bentsen og Hustru Maren Poulsdatter i Bækken, 20 Aar gammel, viet 12 April 1872. Forlovere: Gmd. Peder Christiansen og Husmand Niels Jensen Andersen af Klithuse.


Ane Dorthea Andersen og Carl Christian Pedersen Brander
1903

I 1873 deles matr. 127.
Matr. 127a på 415.640 kvadratalen, hartkorn 4sk 0fk 3/4alb. får Peder Christiansen som ejer.
Matr. 127b på 1.132.290 kvadratalen, hartkorn 2sk 3fk 1alb. får sønnnen Chr. Pedersen som ejer
Selv om matr. 127b har væsentligt større areal end 127a er værdien (hartkornet) væsentlig mindre.

Folketælling 1880. Hjørring, Øster Han, Tranum, Klithuse By og Tranum Klit, Tranum Sogn, En Gaard, 48,
Peder Christiansen, 66, Enke, Husfader Gaardeier, Tranum Sogn
Maren Larsdatter, 44, Ugift, Steddatter, Tranum Sogn
Carl Christian Pedersen, 34, Gift, Medhjælper ved Gaardens Bedrift, Tranum Sogn
Ane Dorthea Andersen, 28, Gift, Hans Kone, Leerup Sogn
Christianne Pedersen, 7, Ugift, } Deres Døttre, Tranum Sogn
Maren Pedersen, 6, Ugift, } Deres Døttre, Tranum Sogn
Kirstine Pedersen, 3, Ugift, } Deres Døttre, Tranum Sogn
Christen Holm Larsen, 18, Ugift, Tjennestekarl, Tranum Sogn
Oline Christine Bærtelsen, 19, Ugift, Tjennestepige, Tranum Sogn
Mætte Marie Christensen, 15, Ugift, Tjennestepige, Tranum Sogn

Den 20 december 1880 får Carl Christian af sin far skøde på Matr. 127a og et par andre parceller og bliver herre på Vester Klitgaard.

Folketælling 1890. Hjørring, Øster Han, Tranum,,
Karl Chr. Pedersen Brander, 44 år, f. i Tranum. Gårdmand
Ane Dorthea Andersen, 38 år, f. i Lerup sogn, hans kone
Kristiane Brander, 17 år, deres barn
Maren Brander, Maren Brander, 16 år, deres barn
Kirstine Brander, 13 år, deres barn
Inger Marie Brander, 9 år, deres barn
Pouline Brander, 7 år, deres barn
Peder Christiansen Brander, 5 år, deres barn
Anders Bentsen Brander 2 år, deres barn
Peter Christiansen Brander, 76 år, f. i Tranum, aftægtsmand

Peter Christiansen Brander dør den 3 november 1891 som aftægtsmand i Klithuse.


 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail