Peder Laursen i Krigen 1864


Min Oldemors broder, Peder Laursen, deltog i krigen i 1864. Han blev indkaldt til Altona i Sydslesvig den 2. juli 1862 og indgik i 3. Divisions 8. Brigades 20. Regiments 1. Bataillons 5. Kompagni som menig nr. 257. Han har således deltaget i samme Regiment som en af min hustrus slægtninge Bendt Andersen, og ved Dybbøl i samme slag som en tipoldefar til min hustru, Lars Andersen Larsen, der tilhørte 1. Brigades 22. Regiment.

Fra krigens begyndelse var 20. Regiment en del af besætningen i Dannevirkestillingen og besætter i februar 1864 venstre flanke ved Bustrup. Den 3. Februar er regimentet i kamp om Kongshøj, syd for Vedelspang.

 

Klik på billedet for detaljer

 

Den danske hærledelse indså, at overmagten var for stor, og besluttede at rømme Dannevirke-stillingen i ly af mørket natten mellem den 5. og 6. februar.

20. Regiment danner ved tilbagetrækningen bagtrop ( Arrieregarde ) som forsvar mod den forfølgende fjende og kommer i kamp ved Helligbæk og Oversø d. 6. februar.

 Det blev en tilbagetrækning der er gået over i historien, som noget af det værste en dansk soldat har været udsat for. Det var stormvejr, som kom nordfra, og de fleste soldater havde ikke fået et hvil i de sidste 4 døgn. I nattens løb slog det om fra hård frost til tøvejr med isslag og senere igen til snestorm. Hæren skulle marchere fra Dannevirke til Flensborg, hvilket tog ca. 14-18 timer.

 

20. Regiment fortsætter til Sønderborg, hvor det den 9. februar udskibes til Fredericia.

Den 8. marts er regimentet i kamp ved Fredericia (Snoghøj), hvor regimentets 1. kompagni tages tilfange og sendes til fæstningen Magdeburg som krigsfanger.

Den 11. April overføres regimentet via Fyn og Sønderborg til Dybbølstillingen.

Ved Preussernes angreb på Dybbøl den 18. april lå 20. og 9. Regiment, der tilsammen udgjorde 8. Brigade, som forstærkning bag det egentlige skanseforsvar.


Dybbølstillingen 18 april 1864
Kilde: milhist.dk  

I kampen om Dybbølstillingen gjorde 8. Brigade sig berømt ved et tappert modangreb mod prøjserne efter at disse havde bemægtiget sig skanserne. Modangrebet, som blev bragt til standsning af fjenden, står som et af dansk krigshistories tapreste angreb. På trods af udfaldet var det med til at sikre de danske styrkers overgang til Als.


8. brigades berømte modangreb.
Maleri af Rosenstand


Brigaden mistede over halvdelen af mandskabet som døde, sårede eller  tilfangetagne og 20. Regiment reduceres efter 18. april til 2 kompagnier for hvert Bataljon = ca.1600 mand og overføres til Fyn.

 

Soldaterne blev for de flestes vedkommende hjemsendt i august 1864.

 

 

Detaljerede rapporter om 8. Brigade og 20. Regiment kan læses her.

Peder Laursen søgte og fik tildelt Erindringsmedaljen for sin deltagelse i krigen:


Kilde:milhist.dk/

Han fik endvidere tildelt:

"den Deltagerne i Kampen for Fædrelandet i Året 1964 tilståede livsvarige årlige Hædersgave af 100 Kr."
Se hans ansøgning.
Kilde: J.J. Johansen "DYBBØL 1864", Generalstaben 1942.

Som det fremgår af tabslisten led 20. regiment store tab, men Peder Laursen slap sikkert rimeligt gennem krigstjenesten. Det fremgår dog af hans ansøgning om Erindringsmedalje, at han har været på "Lazareth" i Odense. Dette er ikke nævnt i hans ansøgning om Hædersgaven. Man kan vel derfor gå ud fra, at han ikke har været alvorligt skadet.

 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail