Lørsted Mølle

Peder Olesen nævnes som beboer af Lørsted Mølle i Kokkedals jordebog i 1683 og 1691. Lørsted Mølle var fæstegård under herregården Kokkedal i Han herred og Peder var altså fæster af møllen.

Han er tip6 oldefar til min hustru og slægten var tilknyttet møllen i over hundrede år.

          1 Peder Olesen
             2 Ole Pedersen Møller 1664-1748
                3 Mikkel Olesen Møller f. ca 1708
                   4 Karen Mikkelsdatter 1759-1829
                      5 Mikkel Sørensen 1795-1856
                         6 Ane Cathrine Mikkelsdatter 1828-1901
                            7 Kirstine Johanne Christensen 1857-1916
                               8 Kristine Larsen 1896-1989
                                  9 Karl Christian Pedersen Brander 1920-1975
                                     10 Ingrid Brander 1947-

Peders søn, Ole Pedersen Møller , fortsætter som fæster af møllen og efter ham hans søn, Peder Olesen Møller.

Broderen til Peder Olesen Møller, Michel Olesen Møller , var gårdfæster i Haverslev. Michel er tip4 oldefar til min hustru og efter hans død i 1771 optræder Peder som værge og formynder for Michels 4 børn i skiftet mellem dem og enken, Karen Pedersdatter:

Se Skiftebrev efter Michel Olesen Møller i Hauersleuf.

Peder Olesen Møller dør 12.12.1772 uden at efterlade sig børn. Skiftet bliver derfor ret kompliceret. Broderen Michel var jo død året forinden, jf. ovenfor, og en anden bror, Eskild Olesen, kunne ved de første skifte-forretninger ikke opspores. Det bekræftes senere at han i 1772 er død i Rungsted på Sjælland.

Attest på Eskild Olesens død:

 

Oversættelse:
Attest
At Eskield Olesen forrige huusmand i Rongsted Bye og Birkerods sogn, paa Hirscholms Amt, ved døden er afgangen og den 9 December 1772 for begraven bevidner
Bircherods præstegrd d 15 marty 1773. P. Dischor

Forbemeldte afgangne Eskield Olesens Stærboe under skifte behandling paa Hirscholms Amtsstue testerer
Hirscholm dend 22 marty 1773. - O. Holm

 

Se skiftebreve efter Peder Olesen Møller i Lørsted Mølle.

 

 

Folketælling 1787

Hjoerring, Øster Han, Haverslev, Lörstæd Bÿe, Lörstæd Mölle.

Christen Nielsen, 58, Enke, Hosbonde, Fæstebonde af en liden Mölle
Lisbeth Christens Daatter, 21, Ugift, Börn af 1te ægteskab
Niels Christensön, 15, Ugift, Börn af 1te ægteskab
Anders Christensön, 11, Ugift, Börn af 1te ægteskab
Laurs Christensön, 9, Ugift, Börn af 1te ægteskab
Niels Thomæsen, 49, Ugift, Tieneste Karl

 

"Lørsted Mølle" eksisterer stadig, men der er ikke meget mølle tilbage ved den i dag stærkt forfaldne gård, Lørsted Møllegård. Nord for gården løber Lørsted Mølleå, der i sin tid har leveret drivkraften til møllen.

Med Peder Olesen Møllers død i 1772 slutter slægtens tilknytning til Møllen.
 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail